پرتو آپ http://partoapp.ir 2019-07-23T09:44:25+01:00 text/html 2019-03-12T20:35:52+01:00 partoapp.ir اسماعیل معینی تعبیر خواب ماهی http://partoapp.ir/post/9 <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://parsizi.ir/560-dream-interpretation-fish/">تعبیر خواب ماهی</a></span></strong></h2><p style="text-align: center;"><a href="https://parsizi.ir/560-dream-interpretation-fish/"><img class="alignnone size-full wp-image-561" src="https://parsizi.ir/wp-content/uploads/2019/02/Dream-interpretation-Fish.jpg" alt="تعبیر خواب ماهی" width="550" height="293"></a></p><p style="text-align: center;"><a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تعبیر خواب" href="https://parsizi.ir/c/entertainment/tabire-khab/" target="_self">تعبیر خواب</a> ماهی سیاه و سفید و قرمز و گلی ، تعبیر دیدن ماهی مرده گرفتن و خوردن ، ماهی سرخ شده در خواب ، تعبیر ماهیگیری در خواب.کامل ترین مرجع تعبیر خواب ماهی در سایت <a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="پارسی زی" href="https://parsizi.ir/" target="_self">پارسی زی</a>.</p><p style="text-align: center;">رابطه خواب و واقعیت خیلی هم مناسبت ندارد ممکن خواب خوبی ببینید که تعبیرش بد باشد و یا برعکس.یا دو خواب بی ربط با هم ببینید که یک تعبیر داشته باشند.مثلا دیدن ماهی در خواب و <strong><a href="https://parsizi.ir/1709-interchange-the-sleeping-rings/">دیدن انگشتر نقره در خواب</a></strong> تعبیرشان زن می شود.</p><h3 style="text-align: center;"><strong><a href="https://parsizi.ir/560-dream-interpretation-fish/"><span class="highlight">ماهی در خواب</span></a></strong></h3><p style="text-align: center;">منوچهر مطیعی معتقد است دیدن ماهی سفید در خواب بخت و اقبال و شانس است.دیدن ماهی زرد مال و ثروت است و دیدن ماهی قرمز شکوه و قدرت است.اگر تنگ ماهی عید هدیه بگیرید رسیدن خیر و برکت است.</p><p style="text-align: center;">حضرت دانیال معتقد است که دیدن ماهی در دریای سردسیر خیلی خوب است و در دریای گرمسیر برعکس بد است.همچنین دیدن ماهی تازه و زیاد دلیل بر غنیمت است.ماهی کوچک هم غم و اندوه است.</p><p style="text-align: center;">محمد بن سیرین معتقد است گرفتن ماهی شور و یا خشک ظلمی است که از طرف دهنده ماهی به تو می رسد.تعبیر دیدن ماهی کوچک نیز ضرر از بچه و نوکر خود است.</p><p style="text-align: center;">اچ میلر معتقد است که دیدن ماهی آزاد ، آینده درخشان است.ماهی ساردین ، نگرانی و ناراحتی است و ماهی زرد رنگ ازدواج موفق است.</p><p style="text-align: center;">لیلا برایت معتقد است ماهی بزرگ معنی اش درآمد زیاد است.ماهی قرمز و قزل آلا نشانه خوش شانسی است و ماهی کولی از خبر های بد ، خبر می دهد.</p><p style="text-align: center;">امام صادق ع ماهی را در خواب دلیل بر شش چیز می داند که عبارتند از وزیر و لشگر و دختر و غنیمت و غم و اندوه و کنیز یا زن.از دیگر خوابهایی که به کنیز و خادم تعبیر می شود <strong><a href="https://parsizi.ir/1685-sleep-wolf/">دیدن گرگ در خواب</a></strong> ست.</p><p style="text-align: center;">جابر مغربی ماهی تازه در خواب را مال و ثروت می داند.بیرون امدن ماهی از دهان نیز نشانه دروغ است.بیرون امدن ماهی از آلت تناسلی نیز دختر دار شدن است.ماهی فروشی نیز نشانه کسب و کار است.حرف زدن ماهیان نیز برملا شدن راز است.</p><p style="text-align: center;">عده ای معتقدند دیدن ماهی کوچک در خواب ، مسافرت است.</p><p style="text-align: center;">لوک اویتنهاو نیز ماهی بزرگ را موفقیت و ماهی کوچک را شکست می داند.از جمله خواب هایی که تعبیرش موفقیت می شود می توانیم به <strong><a href="https://parsizi.ir/1688-eagles-dream-interpretation/">خوردن گوشت عقاب</a></strong> اشاره کنیم.</p><p style="text-align: center;">حضرت یوسف ع ماهی در خواب را روزی تعبیر می کند.</p><p style="text-align: center;">آنلی بیتون می گوید که دیدن ماهی در آب تازه دم خور شدن با افراد قوی و با نفوذ است.اگر دختری خواب ماهی دید ، همسری قد بلند و زیبا نصیبش می شود.</p><div class="related-posts2"><div class="post-thumbnail"><img src="https://parsizi.ir/wp-content/uploads/2019/02/crocodile-sleep-180x96.jpg" alt="تعبیر خواب تمساح بزرگ و مرده و خاکستری" title="تعبیر خواب تمساح بزرگ و مرده و خاکستری" width="180" height="96"></div><h3><a href="https://parsizi.ir/399-crocodile-sleep/" title="تعبیر خواب تمساح بزرگ و مرده و خاکستری">تعبیر خواب تمساح بزرگ و مرده و خاکستری</a></h3><div class="post-des">آنلی بیتون معتقد است که اگر در خواب تمساح دیدی بدان که ...</div><span class="rmrelated"><a rel="nofollow" href="https://parsizi.ir/399-crocodile-sleep/" title="تعبیر خواب تمساح بزرگ و مرده و خاکستری">ادامه مطلب</a></span></div><p style="text-align: center;"><span class="highlight">ماهیگیری</span></p><p style="text-align: center;">آنلی بیتون می گوید که گرفتن گربه ماهی نشانه این است که از نقشه دشمنانتان آگاه می شوید و ذهن شما را مشغول می کند.همچنین تعبیر دیدن رفتن در آب برای گرفتن ماهی نشانه شجاعت شماست.</p> text/html 2018-09-08T13:19:17+01:00 partoapp.ir اسماعیل معینی علت و علائم و نشانه های سرطان نای و ریه و مری چیست http://partoapp.ir/post/8 <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/cannabis-cancer/">سرطان نای</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرطان نای" href="http://www.jesarat.com/cannabis-cancer/" target="_blank" rel="noopener">سرطان نای</a> ،<a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرطان" href="http://www.jesarat.com/cancer" target="_blank" rel="noopener">سرطان</a> نای چیست،سرطان نای و مری،علائم سرطان نای،سرطان نای بند،سرطان نای و ریه،سرطان نایژه،سرطان نای و حنجره،نشانه سرطان نای،علت سرطان نای،علائم سرطان نای چیست،علائم سرطان نای و مری،علائم سرطان نای،علایم سرطان نای ومری،علائم اولیه سرطان نای،علائم <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرطان مری" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/" target="_blank" rel="noopener">سرطان مری</a> و نای،علائم سرطان نای و حنجره،نشانه های سرطان نای</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/cannabis-cancer/"><img class="aligncenter wp-image-154126 size-full" title="سرطان نای" src="http://img.bisms.ir/2018/06/Cannabis-cancer.jpg" alt="سرطان نای" width="444" height="369"></a></p> <p style="text-align: center;">در این مطلب از <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a> می خواهیم در مورد سرطان نای و علائم ان صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.سرطان مری نوعی سرطان است که در لوله غذایی ایجاد می‌شود. این لوله غذایی که مری نام دارد، بین گلو و معده قرار دارد.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/cannabis-cancer/">انواع سرطان نای</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">دو نوع سرطان مری وجود دارد که عبارتند از سرطان سلولی سنگ فرشی (سرطانی که در سلول‌های سنگ فرشی مری ایجاد می‌شود) و آدنوکارسینوم (سرطانی که در سلول‌ها شروع شده و باعث ترشح ماده‌های مخاطی و سایر مایع‌های احتمالی می‌شود) می‌باشد. سرطان نوع آدنوکارسینوم رایج‌ترین سرطان مری در بین افراد مبتلا است.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/cannabis-cancer/">درمان سرطان نای با جراحی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">چند نوع عمل جراحی برای سرطان مری وجود داردکه انتخاب آنها به محل واقع شدن تومور به مری بستگی دارد. جراح ممکن است تمام مری و یا فقط بخشی از آن را که حاوی تومور است خارج کند. معمولا جراح بخشی از مری را به همراه غدد لنفاوی و بافت های اطراف آن خارج می کند. بخشی از معده و یا حتی تمامی آن نیز ممکن است خارج شود. فرد می تواند در مورد این جراحی با پزک خود مشورت کند. پزش برشی را در فقسه ی سینه و یا شکم فرد برای خارج کردن تومور می زند. در اغلب موارد پزشک معده را بالا می کشد و آن را به باقی مانده ی مری متصل می کند و یا از قسمتی از روده ها برای اتصال مری به معده استفاده می کند. در صورت خارج کردن معده، جراح از قسمتی از روده ی فرد برای اتصال باقی مانده ی مری به روده ی کوچک فرد استفاده می کند. حین جراحی پزشک ممکن است لوله ای را جهت غذا رساندن به بدن فرد به روده ی وی وصل کند. این لوله کمک می کند تا مواد غذایی مورد نیاز فرد برای بهبودی کامل به بدن وی برسد. فرد ممکن است تا چندین روز پس از جراحی احساس درد داشته باشد. اما از مسکن ها برای کاهش درد استفاده می شود. قبل از انجام جراحی فرد باید با کادر درمانی خود درباره ی روش های تسکین این درد مشورت کند. این روش ها پس از جراحی برای تسکین درد فرد استفاده خواهند شد. کادر درمانی محل های برش و جراحی را از لحاظ نشت کردن مواد غذایی بررسی خواهد کرد. آنها همچنین پنومنی و سایر عفونت ها، مشکلات تنفسی، خون ریزی و مشکلات دیگر را نیز بررسی می کنند و در صورت نیاز درمان های اضافی را تجویز می کنند. بسته به نوع جراحی مدت زمان بهبودی فرد پس از جراحی می تواند برای هر فرد متفاوت باشد ولی بیمار معمولا حداقل یک هقته در بیمارستان بستری می ماند.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/cannabis-cancer/">درمان سرطان نای با پرتو درمانی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">پرتو درمانی استفاده از اشعه ی X پرانرژی برای ازبین بردن سلول های سرطانی ست. این درمان فقط سلول های ناحیه ی درمان را تحت تاثیر قرار می دهد. پرتو درمانی می تواند قبل یا بعد از جراحی تجویز شود یا می تواند به جای جراحی به کار رود. برای درمان سرطان مری معمولا از ترکیب شیمی درمانی و پرتو درمانی استفاده می شود. پزشکان از انواع روش های پرتو درمانی زیر برای درمان سرطان مری استفاده می کنند: § پرتو درمانی خارجی: پرتو از طریق دستگاه بزرگی در خارج از بدن بیمار به وی تابانیده می شود. این دستگاه پرتو را به سمت منطقه ی تحت درمان هدایت می کند. این درمان در کلینیک یا بیمارستان انجام می شود. درمان معمولا 5 روز در هفته و طی چند هفته انجام می شود. § پرتو درمانی داخلی (براکی تراپی): پزشک از یک اسپری برای بی حس کردن گلو و دارویی برای بی حس کردن بیمار استفاده می کند. سپس لوله ای را از دهان به مری می فرستد. سورس رادیواکتیو از طریق لوله به محل تومور فرستاده می شود. پس از اتمام درمان لوله به بیرون کشیده می شود و هیچ اثری از رادیواکتیویته در بدن باقی نمی ماند. این درمان معمولا در یک جلسه انجام می شود. عوارض جانبی پرتو درمانی به دز پرتو و نوع آن بستگی دارد. پرتو درمانی خارجی به ناحیه ی سینه و شکم می تواند عوارضی از قبیل زخم گلو، دردی مشابه سوزش قلب، درد در معده یا روده ها ایجاد کند. از عوارض دیگر آن می توان به <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تهوع" href="http://www.jesarat.com/vomit/" target="_blank" rel="noopener">تهوع</a> یا <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="اسهال" href="http://www.jesarat.com/diarrhea" target="_blank" rel="noopener">اسهال</a> اشاره کرد. کادر درمانی برای کنترل این عوارض داروها و دستورالعمل هایی تجویز خواهند کرد. پوست ناحیه ی درمان ممکن است قرمز، خشک و حساس شود و موی آن ناحیه نیز بریزد. به ندرت نیز ممکن است به قلب، ریه ها و طناب نخاعی آسیب وارد شود. فرد ممکن است حین پرتو درمانی احساس <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خستگی" href="http://www.jesarat.com/problems-listlessly" target="_blank" rel="noopener">خستگی</a> شدید کند مخصوصا در هفته های پایانی درمان. این عارضه تا چند هفته پس از اتمام درمان نیز ممکن است ادامه داشته باشد. بیمار باید به خوبی استراحت کند در عین حال نباید تحرک خود را از دست بدهد. پرتو درمانی می تواند اختلالات بلع نیز برای بیمار داشته باشد. به عنوان مثال گاهی اوقات پرتو به مری آسیب وارد کرده و باعث ایجاد درد حین بلع غذا می شود یا می تواند موجب باریک تر شدن مری شود. برای باز نگه داشته شدن مری می توان از یک لوله ی پلاستیکی استفاده شود. اگر پرتو درمانی سبب اختلالات تغذیه ای شود غذا خوردن بیمار اندکی دشوار خواهد شد. برای دریافت یک برنامه ی غذایی مناسب کادر درمانی بیمار می تواند کمک کننده باشد.</p><p style="text-align: center;">بیشتر بخوایند :</p><p style="text-align: center;"><a data-mce-href="http://3nama.ir/" href="http://3nama.ir/"><strong>سه نما</strong></a><br></p><p><br></p> text/html 2018-09-04T03:56:50+01:00 partoapp.ir اسماعیل معینی سرفه کودک را درمان کنید http://partoapp.ir/post/7 <div align="center"><a href="http://partoapp.ir/post/7" target="" title=""><b> سرفه کودک را درمان کنید</b></a><br><br>اگر سرفه کودک شما به علت سرماخوردگی باشد و به اندازه ای که او بتواند از او بیدار شود، می توانید از چندین روش برای از بین بردن درد استفاده کنید. راه های تنفسی کودک خود را با قطره های سالین که بدون نسخه تجویز شده یا استفاده از اسپری سالین تجویز می شود را پاک کنید. شما همچنین می توانید با یک پزشک تماس بگیرید تا عبور از بینی را با استفاده از فرآیند مکش پاک کنید. این کار با ابزارهای ویژه انجام می شود. اطمینان حاصل کنید که اتاق کودک شما به اندازه کافی مرطوب نگه داشته شده است. این به فرزند شما کمک می کند که راههای صاف و بهتر را داشته باشید. کودکان زیر 12 سال و سرفه کردن سرفه را می توان با یک قاشق چای خوری شربت ذرت درمان کرد. داروهای سرد مانند سرکوب کننده های سرفه و داروهای ضد التهاب موثر نیستند و می توانند برای کودکان زیر 2 سال خطرناک باشند. FDA توصیه می کند که از مصرف داروهای بدون نسخه و سرفه برای کودکان زیر 2 سال جلوگیری شود. اگر کودک شما به اندازه کافی بزرگ شده باشد، می توانید بالش اضافی زیر سر خود قرار دهید. بلند کردن زیر می تواند مسیر بینی را پاک کند.<br>درمان سرفه شبانه در کودکان<br><br>اگر سرفه کودک شما به علت بیماری ریفلاکس معده (GERD) باشد، نگهدارنده در فرمول یا داروهای ضد اسید ممکن است موثر و موثر باشد. فرمول در فرمول اجازه می دهد تا والدین کودک را با محتوای کم کالری ارائه دهد. یک ضد اسید است که توسط پزشک شما تجویز می شود همچنین می تواند برای درمان رفلاکس استفاده شود. مهم نیست که علت سرفه چیست. اگر سرفه کودک شما بیش از چند هفته طول بکشد یا اگر چنین مشکلاتی مانند تب، تنگی نفس، تنفس سریع وجود داشته باشد، باید بلافاصله به پزشک خود مراجعه کنید.<br>درمان سرفه کودکان یک شبه<br><br>اگر فکر می کنید سرفه کودک شما به علت مشکلات ریه است، باید این وضعیت را به طور جدی مورد توجه قرار دهید. در این وضعیت، برای دریافت بهترین درمان در دسترس، با یک پزشک مشورت کنید.<br>علت سرفه شب چیست؟<br><br><a href="http://13bdar.ir/" target="" title="">سرفه خشک</a>، تب و کبودی اگر سرفه دارید، مطمئنا آنفلوآنزای فصلی دارید. سرفه خشک، دردناک و ماندگار با ناراحتی تنفسی احتمالا به علت التهاب تراوش یا استنشاق مواد سمی است. سرفه سرماخوردگی با لرز، خستگی، سردرد و کبودی این نوع سرفه به راحتی در موقعیت قرار دارد و در خارج از محدوده هوای سرد و خشک ایجاد می شود. چنین سرفه ای با برونشیت همراه است، که معمولا پیش از آن سرد یا آنفولانزا است. سرفه آب مروارید ممکن است به سرفه خشک تبدیل شود و چندین هفته طول بکشد. در موارد خشکی به سرفه خلط با درد قفسه سینه، بی اختیاری تنفسی، درد عضلانی، سردرد و غیره، ممکن است نشانه پنومونی باشد که عفونت ریوی معمولا پس از آنفولانزا ایجاد می شود. توصیه می شود با پزشک مشورت کنید حتی اگر جدی نباشد.<br>علت سرفه یک شبه چیست؟<br><br>شوره سر و قارچ ها یکی از رایج ترین مواد آلرژیک هستند. بنابراین، خانه خود را از گرد و غبار تمیز کنید تا یک شب بخیر بمانید. مدت طولانی (چندین هفته) مراقبت طولانی مدت برای تمام سرفه هایی که برای چند هفته طول می کشد، برای دیدن یک پزشک ضروری است. سرفه خفیف صبحگاهی این نوع سرفه به علت برونشیت مزمن به علت مصرف دخانیات است. وقتی سرفه از بین می رود، دهان از بین می رود و پس از آن فرد یک حالت تنظیم می کند. شما باید در این وضعیت یک دکتر ببینید. سرفه خشک شبانه اگر این نوع سرفه در یک فصل خاص رخ دهد، علت این آسم حساس است. سرفه خشک در طول هفته. اگر سرفه به تعطیلات آخر هفته برسد، ممکن است آسم باشد. سرفه و سرفه خشک در حالت دروغ با استفراغ و درد گلو. این علائم نشان دهنده ریفلاکس معده به علت افزایش مقدار اسید معده است.</div> text/html 2018-09-02T16:08:36+01:00 partoapp.ir اسماعیل معینی تست tsh را توضیح دهید http://partoapp.ir/post/6 <div align="center"><a href="http://partoapp.ir/post/6" target="" title=" تست tsh را توضیح دهید"><b> تست tsh را توضیح دهید</b></a><br><br>تیروئید غده ی پروانه ی گردن است که هورمون تیروئید تولید می کند. اختلالات تیروئید باعث می شود که غده باعث تولید بیش از حد یا خیلی کم هورمون، که دارای بسیاری از توابع در بدن شما از ضربان قلب به متابولیسم شما است. اگر دکتر شما فکر می کند که شما از تیروئید بیش از حد فعال یا شرایط نامناسب رنج می برید، ممکن است برخی از آزمایشات را برای شما انجام دهد. نتایج خواندن مانند یک کار پیچیده به نظر می رسد به خاطر داشته باشید که تنها پزشک شما می تواند بیماری تیروئید را تشخیص دهد بنابراین اطمینان حاصل کنید که در مورد نتایج آن با شما بحث می کنید و در صورت لزوم شروع به درمان کنید.<br><br>در این مقاله، ما درباره ی یک سایت جسور در مورد آزمایش تخت صحبت می کنیم، امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.<br>تست Tsh تیروئید<br><br>نخستین آزمایش تیروئید که معمولا توسط پزشکان انجام می شود، TSH است. TSH مخفف "هورمون تحریک کننده" است که توسط غده هیپوفیز تولید می شود و باعث تولید تیروئید می شود و هورمون T4 و T3 را آزاد می کند. TSH را می توان به یک موتور "غده تیروئید" تشبیه کرد که میزان هورمون تیروئید را که آن را تولید می کند و مقدار آن را در بدن آزاد می کند تعیین می کند.</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://partoapp.ir/post/6" target="" title=" تست tsh را توضیح دهید"><img class="irc_mi" src="https://azmayeshonline.com/wp-content/uploads/2018/01/az-tiroeid1.jpg" alt="Image result for ‫تست tsh را توضیح دهید‬‎" style="margin-top: 5px;" width="372" height="210"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center">مقدار طبیعی آزمون تخت<br><br>مقدار طبیعی TSH بین 0.4 تا 4.0 میلی لیتر در لیتر است. اگر TSH شما در این محدوده باشد، اما نشانه خوبی است اما ارزش طبیعی TSH به طور کامل بر مشکلات تیروئید غلبه ندارد. حداکثر مقدار طبیعی TSH می تواند پتانسیل برای مشکلات تیروئید است که در حال تکامل است. با توجه به تعامل پیچیده هورمون های مختلف که به عملکرد تیروئید کمک می کند. اکثر مشکلات تیروئید نیاز به دو یا چند آزمایش برای شناسایی و تشخیص دارند. حتی اگر TSH شما طبیعی باشد، پزشک ممکن است بخواهد آزمایش های بیشتری را انجام دهد، اگر هنوز مشکوک است که شما ممکن است مشکل تیروئید داشته باشید.<br>تفسیر آزمون تخت<br><br>TSH به تیروئید می گوید که T4 و T3 بیشتری تولید می کند، هورمون های آزاد شده از تیروئید (TSH) در سراسر بدن عمل می کنند. اگر تیروئید شما فعال باشد، آن را به اندازه کافی T4 و T3 را آزاد نیست، بنابراین TSH هیپوفیز غده آزاد خواهد شد و جبران بیشتر. بنابراین، TSH بالا ممکن است نشانه ای از کم کاری تیروئید باشد (وضعیتی که غده تیروئید شما مقدار کم هورمون را تولید می کند). با این حال، تحقیقات بیشتری برای اعلام چنین تشخیص لازم است.<br>آزمون Tsh بالا<br><br>علاوه بر خواندن TSH بالا، هیپوتیروئیدی همچنین علائم بالینی بسیاری را نشان می دهد. دکتر شما می گوید: هر یک از علائم زیر و یا علائم هیپوتیروئیدیسم مشکوک: احساس خستگی زیاد خستگی کاهش وزن ناشناخته خشک پوستی غیر طبیعی یبوست درد عضلانی و درد عضلانی درد و تورم مفاصل افسردگی یا خلق و خوی دیگر با میزان پایین تغییر می کند ضربان قلب طبیعی عصب مو تغییرات در چرخه قاعدگی فکر کردن یا صحبت کردن به آرامی</div> text/html 2018-05-23T05:07:32+01:00 partoapp.ir اسماعیل معینی همه چیز در مورد عفونت ادراری و راه درمان و پیشگیری از آن http://partoapp.ir/post/5 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">همه چیز در مورد <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/عفونت-ادراری">عفونت ادراری</a> و راه درمان و پیشگیری از آن</span></strong></h2> <p style="text-align: center;">در این مطلب از بخش <strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c" title="پزشکی" target="_blank" class="csslink">پزشکی</a></strong> <strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></strong> می خواهیم به بیماری <strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c" title="عفونت ادراری" target="_blank" class="csslink">عفونت ادراری</a></strong> بپردازیم.اینکه این بیماری چیست و چگونه بوجود می آید و راه <span style="color: #000000;"><strong><a style="color: #000000;" href="http://www.jesarat.com/عفونت-ادراری">درمان عفونت ادراری</a></strong></span> چیست</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<a href="http://www.jesarat.com/عفونت-ادراری"><img class="alignnone wp-image-106662 size-full" title="عفونت ادراری,پزشکی,جسارت" src="http://img.bisms.ir/2017/02/ofoonate-edrari-2.jpg" alt="عفونت ادراری , درمان عفونت ادراری , عفونت ادراری در مردان , عفونت ادراری در زنان" width="300" height="200"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">به گزارش <span style="color: #000000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></strong></span> همانطور که میدانید <span style="color: #000000;">مثانه</span> و مجرای خروجی مثانه – شامل&nbsp; دستگاه ادراری میباشند و عفونت در هر قسمت از دستگاه ادراری میتواند وجود داشته باشد. اکثر عفونتها در قسمتهای&nbsp; پایین تر ادراری یعنی&nbsp; مثانه و مجرای </span>ادرار<span style="color: #333333;"> میباشد.زنان بیشتر در خطر مبتلا به </span>کلیه<span style="color: #333333;"> ها باشد عواقب جدی می تواند بدنبال داشته باشد.</span></p> <p style="text-align: center;">اگر هنگام ادرار کردن دچار سوزش می شوید و یا بدتر از آن دفع ادرار با لکه های خون میبینید، هرچه سریعتر به پزشک مراجعه کنید و آن را جدی بگیرید، زیرا ممکن است به عفونت دستگاه ادراری مبتلا شده باشید. عفونت ممکن است در هر قسمتی از دستگاه ادراری که وظیفه آن حذف و فیلتر ضایعات بدن است، رخ دهد زنان بیشتر از مردان مستعد ابتلا به عفونت های باکتریایی هستند، زیرا دستگاه ادراری آنها کوچک تر و امکان تهاجم و تکثیر باکتری بسیار بیشتر است. در بسیاری از زمانها عفونت دستگاه ادراری بسیار جدی و خطرناک خواهد بود. تخمین زده می شود که حدود 50درصد از خانم ها دست کم یکبار در طول زندگی عفونت دستگاه ادراری را تجربه می کنند، اماخوشبختانه این عفونت ها با آنتی بیوتیک ها درمان می شوند.</p> <ol style="text-align: center;"><li> <h3><span style="color: #000000;"><strong><a style="color: #000000;" href="http://www.jesarat.com/عفونت-ادراری">نشانه های مبتلا شدن به عفونت ادراری</a></strong></span></h3> </li><li>ادرار کردن مکرر،حتی پس از تخلیه مثانه-</li><li>احساس سوزش هنگام خارج ادرار</li><li>ناراحتی و یا فشار در قسمت تحتانی شکم</li><li>درد در ناحیه لگن و پشت</li><li><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fever" title="تب" target="_blank" class="csslink">تب</a> گاه به گاه</li><li><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/vomit/" title="تهوع" target="_blank" class="csslink">تهوع</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/vomit" title="استفراغ" target="_blank" class="csslink">استفراغ</a></li><li>تب</li></ol> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://www.jesarat.com/عفونت-ادراری">علائم عفونت کلیه</a></span></strong></h3> <ul style="text-align: center;"><li>وجود خون در ادرار</li><li>بد بو بودن ادرار</li></ul> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://www.jesarat.com/عفونت-ادراری">درمان عفونت ادراری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;">مفید ترین روش در درمان عفونت های دستگاه ادراری، استفاده از آنتی بیوتیک هاست که حتماً باید توسط پزشک تجویز شود.</p> <p style="text-align: center;">زنانی که از عفونت مثانه رنج می برند، پس از تماس جنسی یک دوز آنتی بیوتیک مصرف کنند.</p> <p style="text-align: center;">عفونت های شدید کلیوی ممکن است نیاز به مداخلات دارویی و حتی بستری شدن در بیمارستان باشد.</p> <p style="text-align: center;">در طول روز، زیاد مایعات بنوشید و مصرف مواد غذایی شامل آنتی اکسیدان مانند <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cherry" title="گیلاس" target="_blank" class="csslink">گیلاس</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tomato" title="گوجه فرنگی" target="_blank" class="csslink">گوجه فرنگی</a> را فراموش نکنید.</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/عفونت-ادراری/"><img class="alignnone wp-image-106661 size-full" title="راه های درمان و پیشگیری از عفونت ادراری" src="http://img.bisms.ir/2017/02/ofoonate-edrari-1.jpg" alt="عفونت ادراری , درمان عفونت ادراری , عفونت ادراری در مردان , عفونت ادراری در زنان" width="300" height="167"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><a style="color: #000000;" href="http://www.jesarat.com/عفونت-ادراری"> پیشگیری از عفونت ادراری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">هرگز ادرار کردن را به تأخیر نیاندازید.</p> <p style="text-align: center;">همیشه به درستی خودتان را تمیز کنید و از جلو به سمت عقب خود را بشویید تا باکتری ها وارد دستگاه ادراری نشوند.</p> <p style="text-align: center;">از اسپری و یا عطر زنانه در دستگاه تناسلی خودداری کنید.</p> <p style="text-align: center;">خوردن آب <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cherry" title="آلبالو" target="_blank" class="csslink">آلبالو</a> و آب <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/coconut" title="نارگیل" target="_blank" class="csslink">نارگیل</a> به کشتن باکتری در دستگاه ادراری کمک می کند.</p> <p style="text-align: center;">الکل و کافئین با تحریک مثانه احتمال ابتلا به عفونت را زیاد میکند.</p> <p style="text-align: center;">از پوشیدن لباس های تنگ و شورت های نایلونی برای مدت زمان زیاد خودداری کنید.</p> <p style="text-align: center;">مصرف آلرژن ها، نگهدارنده ها و افزودنی ها را کم کنید.</p> <p style="text-align: center;">به جای گوشت قرمز، ماهی و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/soy-beans" title="سویا" target="_blank" class="csslink">سویا</a> بخورید.</p> <p style="text-align: center;">حداقل 30 دقیقه و 5 بار در هفته ورزش کنید.</p> <p style="text-align: center;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/green-tea" title="چای سبز" target="_blank" class="csslink">چای سبز</a> به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی، ایمنی بدن را زیاد میکند.</p> <p style="text-align: center;">بعضی کمبود های تغذیه ای زمینه ساز عفونت مجاری ادراری هستند، ریزمغذی هایی همچون منیزیم، کلسیم، روی، سلنیوم و ویتامین C، اسیدهای چرب امگا 3 را حتماً</p> <p style="text-align: center;">در رژیم غذایی خود بگنجانید.</p> <p style="text-align: center;">مراقب علائم اولیه عفونت ها باشید و حداقل سالانه یک بار به پزشک مراجعه کنید تا مطمئن شوید به هیچ بیماری مبتلا نیستید.</p> <p style="text-align: center;">عفونت ادراری اگرچه ناراحت کننده است، ولی قابل درمان است و با رعایت نکات ذکر شده قابل درمان است. پس اصلاً نترسید.</p> <p style="text-align: center;">اگر دچار عفونت ادراری شدید نگران نباشید که قابل درمان است</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/عفونت-ادراری/"><img class="alignnone" title="دستگاه ادراری, کلیه‌ها, عفونت ادراری" src="http://img.bisms.ir//2016/02/11_bisms.ir-2016-08-6.jpg" alt="عفونت ادراری , درمان عفونت ادراری , عفونت ادراری در مردان , عفونت ادراری در زنان" width="300" height="225"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>چه زمانی می‌گوییم فرد به عفونت ادراری مبتلا شده است؟</strong></span></h3> <p style="text-align: center;">عفونت ادراری بر اثر ورود باکتری به محیط مثانه رخ می‌دهد. این باکتری‌ها با ورود به مجرای ادراری و مثانه، به جداره آن حمله می‌کنند و باعث قرمزی، التهاب و واکنش در دستگاه ادراری تحتانی می‌شوند. اولین واکنش التهابی، رنگ ادرار نیز به دیگر نشانه‌ها اضافه خواهد شد.</p> <p style="text-align: center;">وجود خون در ادرار فقط به دلیل عفونت‌های ادراری است یا می‌تواند عامل دیگری داشته باشد؟<br> خون در ادرار را باید جدی گرفت. این علامت، نشانه آن است که مخاط دستگاه ادراری در حال خونریزی است و جداره عروق ظریف آسیب دیده‌اند، اما رنگ و نوع خونریزی نیز می‌تواند نشان دهد محل خونریزی کجا بوده است.اگر خونریزی از قسمت فوقانی باشد خونریزی پررنگ خواهد بود. این نوع خونریزی‌ها ممکن است به دلیل وجود <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/kidney-stones-and-kidney-stones" title="سنگ کلیه" target="_blank" class="csslink">سنگ کلیه</a> باشد، ولی در این موارد هیچ‌گاه خونریزی لخته‌ای نخواهیم دید. عفونت‌های داخل مثانه و پیشابراه یا وجود تومور در دستگاه ادراری تحتانی، موجب خــونریــزی لختــه‌ای به رنـگ روشن مـی‌شود.خونـــریزی همیشــه با چشم مسلح قابـل رویت نیسـت و گاهی فقط در آزمایش ادراری و زیر میکروسکوپ دیده می‌شود. خونریزی می‌تواند به دلایل دیگری از جمله بالا بودن کلسیم در ادرار، اسیداوریک زیاد و کریستال اوری باشد.</p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">آیا باکتری‌ها فقط در مثانه جمع می‌شوند؟</span></strong></h3> <p style="text-align: center;">بیشتر عفونت‌ها به دستگاه ادراری تحتانی محدود می‌شود. عفونت پیشابراه اوتریت، عفونت مثانه سیستیت و عفونت کلیه پیلونفریت نام دارد. در عفونت دستگاه ادراری تحتانی دو عضو یعنی پیشابراه و مثانه درگیرند که گاه کلیه‌ها نیز درگیر می‌شوند. اگر درمان مناسب انجام نشود باکتری‌ها به نقاط فوقانی دستگاه ادراری <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/afghan-french" title="تجاوز" target="_blank" class="csslink">تجاوز</a> می‌کنند.</p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">چه کسانی بیشتر به عفونت‌های ادراری مبتلا می‌شوند؟</span></strong></h3> <p style="text-align: center;">در پاسخ باید گفت بروز عفونت‌های ادراری، به سن و جنس افراد بستگی دارد. اگر بخواهیم از دیدگاه جنسی موضوع را بررسی کنیم باید بگویم عفونت ادراری در زنان شایع‌تر از مردان است، زیرا مجرای ادراری در زنان کوتاه‌تر بوده و باکتری راحت‌تر وارد پیشابراه می‌شود. این باکتری‌ها اغلب از ناحیه دستگاه گوارش یعنی مقعد به دستگاه ادراری تحتانی ورود پیدا می‌کنند.همچنین میزان شیوع در زنان متاهل بیش از زنان مجرد است، چون با ازدواج، فلور نرمال واژن زن تغییر کرده (واژن فاصله اندکی با پیشابراه دارد) و این نیز عاملی برای بروز عفونت در زنان است. اما اگر بخواهیم از نظر سنی بررسی کنیم، در صورتی که در کودک پسری یک بار عفونت ادراری دیده شود این علامت برای ما هشداردهنده خواهد بود، زیرا می‌تواند به دلیل نقص مادرزادی در مجرای ادراری او باشد.اما در کودکان دختر که دچار دو یا چند بار عفونت شوند، گرچه پیگیری ضروری است و علت دقیق آن باید مشخص شود، ولی عفونت ادراری آنها به اندازه عفونت ادراری در کودکان پسر اهمیت ندارد. مورد بعدی شیوع عفونت ادراری در مردان میانسال است. غده پروستات در همه مردان به طور فیزیولوژیک شروع به رشد می‌کند و حجیم‌تر می‌شود. این افزایش حجم، اجازه تخلیه کامل مثانه را نمی‌دهد. ادرار احتباس یافته و محیط غیراستریل احتمال عفونت ادراری را بالا می‌برد. بنابراین در مردان میانسال نیز عفونت ادراری شیوع بیشتری دارد.</p> <div id="irc_mimg" style="text-align: center;"><a id="irc_mil" href="http://www.jesarat.com/urinary-tract-infection/" data-ved="0ahUKEwiX5sWo-9rKAhVC6A4KHZn8DYoQjRwIBw"><img id="irc_mi" class="alignnone" title="دستگاه ادراری, کلیه‌ها, عفونت ادراری" src="http://img.bisms.ir//2016/02/72_bisms.ir-2016-08-6.jpg" alt="عفونت ادراری , درمان عفونت ادراری , عفونت ادراری در مردان , عفونت ادراری در زنان" width="398" height="258"></a></div> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>برخی نیز عفونت‌های ادراری عودکننده دارند و مکرر به این بیماری مبتلا می‌شوند؟</strong></span></h3> <p style="text-align: center;">همیشه باید به دنبال علت باشیم تا بتوانیم عامل به وجود آورنده عفونت را از بین ببریم.در بررسی‌های به عمل آمده برخی خانم‌های متاهل که دچار عفونت‌های مکرر ادراری هم هستند، متوجه می‌شویم نوعی از روش پیشگیری (مانند دافراگم) استفاده می‌کنند که باعث آلودگی واژن و بر هم زدن فلور طبیعی آن می‌شود و میکروب را از واژن به پیشابراه انتقال می‌دهد.با پیشنهاد نوع دیگری از وسایل ضدبارداری مشکل براحتی برطرف خواهد شد یا کودکان پسری که یک بار دچار عفونت ادراری می‌شوند و نقص مادرزادی مجاری ادراری دارند، با اصلاح و جراحی مجرا مشکل برطرف خواهد شد. مورد بعدی، خانم‌های یائسه هستند. این گروه از زنان هم به علت قطع هورمون‌های زنانه و خشکی واژن مرتب دچار عفونت ادراری می‌شوند. با دادن یک ژل مناسب هورمونی و مرطوب کردن ناحیه واژن احتمال عود از بین می‌رود و در مردان میانسال و مبتلا به بزرگی پروستات نیز داروهایی داده می‌شود تا احتمال عود عفونت ادراری کاهش یابد.</p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">درمان در عفونت‌های ساده یا عودکننده چگونه است؟</span></strong></h3> <p style="text-align: center;">درمان عفونت‌های ادراری به صورت دارویی است. بیشتر مواقع با یک دوره کوتاه درمانی مشکل بیمار برطرف می‌شود. ولی در موارد عودکننده که دلیل مشخصی هم برای عود پیدا نمی‌کنیم، به درمان آنتی‌بیوتیک طولانی‌مدت نیاز است. گاه لازم می‌شود تا یک ماه،شش ماه یا حتی دو سال درمان ادامه یابد. حتی گاهی نیز درمان آنتی‌بیوتیک آنقدر ادامه می‌یابد که بیماری به درمان مقاوم می‌شود. در این حالت لازم است داروها تغییر کند.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>توصیه آخر شما چیست؟</strong></span></h3> <p style="text-align: center;">عفونت‌های ادراری به درمان نیاز دارد، ولی هر بیمار باید مواردی را رعایت کند؛ یعنی مصرف مایعات روزانه را بالا ببرد. بهتر است این مقدار شش تا هشت لیوان باشد. عصاره <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cornelian-cherry" title="زغال اخته" target="_blank" class="csslink">زغال اخته</a> مانع پیوستن باکتری‌ها به دیواره مثانه می‌شود و اگر به طور مکرر مصرف شود، احتمال عود را کاهش خواهد داد.البته این عصاره‌ها به صورت قرص‌های خوراکی در داروخانه‌ها وجود دارند. بسیاری از بیماران برای رهایی از عود مکرر ممکن است با مواد ضدعفونی‌کننده مجاری را شست‌وشو دهند که این کار به هیچ وجه توصیه نمی‌شود، زیرا ممکن است باعث تحریک بشود. بنابراین توصیه می‌کنیم همه کسانی که مبتلا به هر نوع عفونت ادراری هستند چه ساده و چه عودکننده به پزشک مراجعه کنند تا درمان مناسبی برایشان اتخاذ شود.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #008000;">بیشتر بخوانید</span> : <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/periodic-pain/">درد های پریودی</a></span> ♥ <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/menstruation">قاعدگی</a></span> ♥ <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%BE/">درد بیضه چپ</a></span> ♥ <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/what-is-testicular-cancer/">سرطان بیضه</a></span> ♥ <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/back-ache/">کمر درد</a></span> ♥ <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/">سردرد پشت سر نشانه چیست</a></span> ♥&nbsp; <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/endometrial-cancer/">سرطان مخاط رحم</a> </span></strong></span></h3> </div> text/html 2018-04-12T05:42:34+01:00 partoapp.ir اسماعیل معینی قهوه سبز در طب سنتی http://partoapp.ir/post/4 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">مضرات و خواص <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/green-coffee-traditional-medicine">قهوه سبز در طب سنتی</a> و اسلامی چیست</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مضرات و خواص <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="قهوه سبز" href="http://www.jesarat.com/green-coffee-2" target="_blank" rel="noopener">قهوه سبز</a></span></strong> در طب سنتی و اسلامی چیست در <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a></span></strong>.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.به گزارش <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a></span></strong> , یوسف اصغری درباره <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="قهوه" href="http://www.jesarat.com/coffee" target="_blank" rel="noopener">قهوه</a> سبز (خام), اظهار داشت: قهوه سبز دارای مزاج سرد و خشک است.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/green-coffee-traditional-medicine"><img class="irc_mi aligncenter" title="قهوه سبز در طب سنتی , خواص قهوه سبز در طب سنتی , قهوه سبز در طب سنتی و اسلامی" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5acdf03f43911_jesarat.com-2018-04-11.jpg" alt="قهوه سبز در طب سنتی , خواص قهوه سبز در طب سنتی , قهوه سبز در طب سنتی و اسلامی" width="353" height="353"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">مداومت در خوردن قهوه سبز ایجاد سردردهاى مزمن مى‏کند، قهوه سبز افرادى که قلب ضعیف دارند آنان را به خفقان مبتلا مى‏سازد قهوه سبز در دستگاه گوارش ایجاد نفخ مى‏کند قهوه سبز ایجاد قولنج مى‏کند قهوه سبز بدن را آماده براى ابتلا به بیمارى کابوس و مالیخولیا مى‏سازد قهوه سبز ریه را خشک و خشن مى‏سازد قهوه سبز قدرت جنسى را کاهش مى‏دهد قهوه سبز به خصوص براى افرادى که داراى طبیعت سرد و خشک هستند، براى اشخاصى که ناراحتى عصبى دارند مضر است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/green-coffee-traditional-medicine">برخی از خواص قهوه سبز در طب سنتی</a></span></strong><br> </span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به‌گفته این محقق و مدرس طب سنتی&nbsp;نوشیدن دم‌کرده قهوه سبز برای رفع <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="میگرن" href="http://www.jesarat.com/migraine" target="_blank" rel="noopener">میگرن</a></span></strong> و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تب" href="http://www.jesarat.com/fever" target="_blank" rel="noopener">تب</a>‌های نوبه‌ای مفید است، همچنین برای معتدل کردن <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خواب" href="http://www.jesarat.com/sms/tabir-khab/" target="_blank" rel="noopener">خواب</a></span></strong> افرادی که پرخواب هستند, نیز مفید است.</span><span style="color: #0000ff;">وی افزود: نوشیدن جوشانده قهوه سبز و تنفس از بخور آن برای چشم‌دردی که ناشی از زکام باشد, مفید است. همچنین برای <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="درمان سرفه" href="http://www.jesarat.com/darman-sorfe" target="_blank" rel="noopener">درمان سرفه</a></span></strong> بلغمی (خلط‌دار) و <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="سیاه سرفه" href="http://www.jesarat.com/whooping-cough" target="_blank" rel="noopener">سیاه سرفه</a></span></strong>، مقداری از آن را با <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="عسل" href="http://www.jesarat.com/honey" target="_blank" rel="noopener">عسل</a></span></strong> مخلوط کرده و کم‌کم میل کنند.</span></p> <p>بیشتر بخوانید :</p> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/زمان-مصرف-چای-سبز-و-لاغری-شکم/">چای سبز و لاغری</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/چگونه-از-زنجبیل-تازه-نگهداری-کنیم/">زنجبیل تازه</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/والریان-نام-دیگر-گیاه-علف-گربه/">گیاه علف گربه</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/جوانه-ماش-خواص-و-مضرات/">جوانه ماش خواص</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>مضرات و خواص قهوه سبز در طب سنتی و اسلامی چیست</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/green-coffee-traditional-medicine"><img class="irc_mi alignnone" title="قهوه سبز در طب سنتی , خواص قهوه سبز در طب سنتی , قهوه سبز در طب سنتی و اسلامی" src="http://img.bisms.ir/-000//1/bisms.ir-2018-01-21.png" alt="قهوه سبز در طب سنتی , خواص قهوه سبز در طب سنتی , قهوه سبز در طب سنتی و اسلامی" width="350" height="350"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"> از ضررهاى قهوه سبز این است که سردرد همراه دارد و نیز باعث بیدارى، لاغرى، کم شدن منى، خفقان، نفخ، قولنج، مالیخولیا، کابوس و بواسیر است. البته قهوه سبز براى اشخاص سرد و رطوبتى مزاج و صاحبان اخلاط فاسد بسیار ضرر دارد. و این ضررها بیشتر در کهنه بسیار بریان کرده سیاه باشد، نه خام آن.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/green-coffee-traditional-medicine">قهوه سبز در طب سنتی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اصغری عنوان کرد: قهوه سبز اثرات ضددیابتی بیشتری نسبت به قهوه معمولی (رسیده) دارد. مصرف قهوه سبز در درمان سنگ کیسه صفرا و جلوگیری از تشکیل آن و همچنین&nbsp; پیشگیری از سیروز کبدی و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرطان" href="http://www.jesarat.com/cancer" target="_blank" rel="noopener">سرطان</a> کبد، مؤثر است.</span><span style="color: #0000ff;">وی ادامه داد: میزان کافئین موجود در قهوه سبز کمتر از قهوه معمولی است، بنابراین با مصرف آن کمتر به عوارض ناشی از کافئین مثل <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="فشار خون بالا" href="http://www.jesarat.com/ways-to-treat-high-blood-pressure" target="_blank" rel="noopener">فشار خون بالا</a></span></strong> افراد دچار می‌شوند و حتی قهوه سبز اثر ضد <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="فشار خون" href="http://www.jesarat.com/what-is-blood-pressure" target="_blank" rel="noopener">فشار خون</a></span></strong> نیز دارد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>مضرات و خواص قهوه سبز در طب سنتی و اسلامی چیست</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/green-coffee-traditional-medicine"><img class="irc_mi alignnone" title="قهوه سبز در طب سنتی , خواص قهوه سبز در طب سنتی , قهوه سبز در طب سنتی و اسلامی" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5acdf03fc6abc_jesarat.com-2018-04-11.jpg" alt="قهوه سبز در طب سنتی , خواص قهوه سبز در طب سنتی , قهوه سبز در طب سنتی و اسلامی" width="276" height="183"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">بسیاری از محصولاتی که به عنوان مکمل قهوه سبز خالص و به صورت قرص به فروش می‌رسند، از مواد دیگری تشکیل یافته‌اند و علاوه بر عصاره قهوه سبز، از افزودنی‌ها و پرکننده‌ها تشکیل یافته‌اند که هر یک از آن‌ها اثرات جانبی فراوانی را به همراه خواهند داشت و نیز مقداری کافئین هم به منظور افزایش اثربخشی به آن افزوده‌اند. پس اگر به دنبال لاغری با یک گیاه کم خطر و طبیعی می‌باشید نمی‌توانید به این مکمل‌ها اعتماد کنید. همان طور که گفته شد قهوه سبز خالص دارای مواد چربی سوز فوق‌العاده نمی‌باشد و شرکت‌های تولیدکننده این مکمل‌ها با افزودن کافئین به آن‌ها، چربی‌سوزی آن‌ها را تضمین می‌کنند و ادعا می‌کنند که مصرف ۸۰- ۲۰۰ میلی‌گرم از عصاره قهوه سبز که در این قرص‌ها وجود دارد؛ در طی ۱۲ هفته، آن هم در صورت رعایت رژیم غذایی و فعالیت بدنی وزن افراد کاهش می‌یابد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/green-coffee-traditional-medicine">خواص قهوه سبز در طب سنتی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این محقق و مدرس طب سنتی افزود: به‌خلاف تبلیغاتی راجع به لاغر کننده بودن قهوه سبز، به‌خاطر میزان کمتر کافئین نسبت به قهوه معمولی اثر لاغرکنندگی آن کمتر از قهوه معمولی است.</span><span style="color: #0000ff;">اصغری گفت: برای تهیه دمنوش قهوه سبز، یک قاشق <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="چای" href="http://www.jesarat.com/tea" target="_blank" rel="noopener">چای</a>‌خوری از پودر آن را در یک لیوان ریخته و آب <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="جوش" href="http://www.jesarat.com/purulent-acne-treatment-for" target="_blank" rel="noopener">جوش</a> به آن اضافه کنید، روی آن را با نعلبکی بپوشانید و بگذارید ده دقیقه دم بکشد.</span><span style="color: #0000ff;">وی عنوان کرد: مصرف زیاد قهوه سبز برای افرادی که مزاج سرد و خشک دارند (افراد لاغر و قدکوتاه و صورت ریزنقش) می‌تواند ضررهایی همچون کاهش قدرت جنسی و مشکلات عصبی به وجود آورد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>مضرات و خواص قهوه سبز در طب سنتی و اسلامی چیست</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/green-coffee-traditional-medicine"><img class="irc_mi alignnone" title="قهوه سبز در طب سنتی , خواص قهوه سبز در طب سنتی , قهوه سبز در طب سنتی و اسلامی" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5acdf0406c0f7_jesarat.com-2018-04-11.jpg" alt="قهوه سبز در طب سنتی , خواص قهوه سبز در طب سنتی , قهوه سبز در طب سنتی و اسلامی" width="300" height="305"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">با وجود تمام اثرات مفید قهوه سبز بر سلامتی مصرف مقادیر زیادی از آن عوارضی را به همراه دارد. از مهم‌ترین عوارض آن افزایش احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی می‌باشد. کلروژنیک اسید و کافئین موجود در مکمل قهوه سبز میزان هموسیستئین پلاسما را افزایش می‌دهند که افزایش این ماده بیماری قلبی را به همراه دارد. مطالعات نشان می‌دهد که مصرف مقادیر زیادی کلروژنیک اسید در مدت زمان کوتاه باعث افزایش هموسیستئین پلاسما می‌شود. ماده دیگر موجود در قهوه سبز با نام دیترپنس باعث افزایش سطح کلسترول می‌شود و افزایش سطح کلسترول، مستقیماً بر ابتلا به بیماری‌های قلبی مرتبط است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/green-coffee-traditional-medicine">خواص قهوه سبز در طب سنتی چیست</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این محقق و مدرس طب سنتی یادآور شد: مداومت در خوردن آن ایجاد سردردهای مزمن، <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="نفخ" href="http://www.jesarat.com/bloat" target="_blank" rel="noopener">نفخ</a></span></strong> و <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="قولنج" href="http://www.jesarat.com/colic" target="_blank" rel="noopener">قولنج</a></span></strong> می‌کند و ریه را خشک و خشن می‌سازد. افرادی که قلب ضعیف دارند, از مصرف طولانی‌مدت آن بپرهیزند، همچنین برای افرادی که ناراحتی عصبی دارند، مضر است.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/green-coffee-traditional-medicine">قهوه سبز در طب سنتی</a></span></strong></h1> <p>بیشتر بخوانید :</p> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/انواع-ورزش-برای-لاغری-شکم-و-ران/">ورزش برای لاغری شکم</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-نعناع-در-بارداری/">خواص نعناع در بارداری</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-زردچوبه-با-شیر/">خواص زردچوبه با شیر</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af-%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c/">بواسیر چیست</a></span></strong></h2> </div> text/html 2018-02-27T13:49:21+01:00 partoapp.ir اسماعیل معینی تخم گشنیز و چاقی http://partoapp.ir/post/3 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">خواص مصرف <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/تخم-گشنیز-و-چاقی-تقویت-عمومی-بدن/">تخم گشنیز و چاقی</a> تقویت عمومی بدن در طب سنتی</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>خواص مصرف <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AA%D8%AE%D9%85-%DA%AF%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86/" title="تخم گشنیز و چاقی" target="_blank" class="csslink">تخم گشنیز و چاقی</a> تقویت عمومی بدن در طب سنتی در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/coriander-seeds" title="تخم گشنیز" target="_blank" class="csslink">تخم گشنیز</a> و چاقی ,<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/coriander" title="گشنیز" target="_blank" class="csslink">گشنیز</a> و چاقی,تخم گشنیز,تقویت عمومی بدن,تقویت عمومی بدن در طب سنتی,تقویت عمومی بدن با,تقویت عمومی بدن طب سنتی,تقویت عمومی بدن,تقویت عمومی بدن با گیاهان دارویی,تقویت قوای عمومی بدن,تقویت ضعف عمومی بدن,راههای تقویت عمومی بدن,داروهای تقویت عمومی بدن,تقویت عمومی بدن با طب سنتی,برای تقویت عمومی بدن چه باید کرد,تقویت قوای عمومی بدن,افزایش قوای عمومی بدن,برای تقویت ضعف عمومی بدن,روش تقویت عمومی بدن,راههایی برای تقویت عمومی بدن,داروی تقویت عمومی بدن,قرص تقویت عمومی بدن,داروهای گیاهی برای تقویت عمومی بدن,داروی گیاهی برای تقویت عمومی بدن,داروی گیاهی برای تقویت عمومی بدن,بهترین داروی تقویت عمومی بدن,داروی گیاهی تقویت عمومی بدن,دارو برای تقویت عمومی بدن,داروی گیاهی جهت تقویت عمومی بدن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>خواص مصرف تخم گشنیز و چاقی تقویت عمومی بدن در طب سنتی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/تخم-گشنیز-و-چاقی-تقویت-عمومی-بدن/"><img class="alignnone wp-image-142966 size-full" title="تخم گشنیز و چاقی , گشنیز و چاقی , تخم گشنیز , تقویت عمومی بدن" src="http://img.bisms.ir/2018/02/تخم-گشنیز-و-چاقی-2.jpg" alt="تخم گشنیز و چاقی , گشنیز و چاقی , تخم گشنیز , تقویت عمومی بدن" width="360" height="240"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a> به خواص مصرف تخم گشنیز و چاقی تقویت عمومی بدن در طب سنتی می پردازیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">دم کرده تخم گشنیز از سیلان منی جلوگیری می‎کند. مقدار خوراک تخم گشنیز 2 تا 6 گرم در 100 سی‎سی آب است. زیادخوردن گشنیز <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms-faramoshi-7/" title="فراموشی" target="_blank" class="csslink">فراموشی</a> و اختلال حواس ایجاد می‎کند. خوردن زیاد گشنیز باعث ضعف نیروی جنسی و تقلیل و کم‎شدن اسپرم می‎شود. کسانی که <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/shortness-of-breath" title="تنگی نفس" target="_blank" class="csslink">تنگی نفس</a> دارند گشنیز برای آن‎ها خوب نیست. تخم گشنیز قاعده‎آور است به صورت دم کرده میل شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/تخم-گشنیز-و-چاقی-تقویت-عمومی-بدن/">تخم گشنیز و چاقی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زمانی که فردی وزنش کمتر از حد طبیعی باشد می گوییم شخص لاغر است. اولین قدم برای درمان افراد لاغر این است که تشخیص دهیم علت <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/لاغری" title="لاغری" target="_blank" class="csslink">لاغری</a> چه چیزی میتواند باشد. از علل کاهش وزن می توان به کاهش اشتها، پیروی از رژیم های خاص، بیماری هایی که باعث افزایش سوخت و ساز بدن می شوند، وجود انگل در بدن و … اشاره کرد. شخص لاغر باید درمان شود و باید دانست که خوردن هر نوع ماده غذایی باعث چاقی نمی شود و حتی ممکن است نتیجه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/photos" title="عکس" target="_blank" class="csslink">عکس</a> هم داشته باشد. به همین علت در مطلب زیر مواد غذایی چاق کننده و و نحوه مصرف آن ها را توضیح میدهم.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">&nbsp;گشنیز مقوی مغز است. سعی کنید شب‎ها زیاد گشنیز نخورید چون باعث می‎شود <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/tabir-khab/" title="خواب" target="_blank" class="csslink">خواب</a>‎های پریشان ببینید. خوردن زیاد گشنیز باعث لکنت زبان می‎شود. تخم گشنیز محرک اشتها و محلل غذا است به صورت دم کرده میل شود. تخم گشنیز ضدکرم و از رشد آن در معده جلوگیری می‎کند. برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/night-blindness" title="شب کوری" target="_blank" class="csslink">شب کوری</a> آب گشنیز را با گلاب مخلوط کرده به چشم بمالید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/تخم-گشنیز-و-چاقی-تقویت-عمومی-بدن/">گشنیز و چاقی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">20 گرم گل بابونه و ساقه آن را خشک کنید و در یک لیتر آب <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/purulent-acne-treatment-for" title="جوش" target="_blank" class="csslink">جوش</a> بریزید و به مدت پنج دقیقه صبر کنید دم بکشد و سپس آن را کمی شیرین کنید و قبل از هر غذا یک فنجان از آن بنوشید. گل بابونه باعث افزایش اشتها می شود. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>خواص مصرف تخم گشنیز و چاقی تقویت عمومی بدن در طب سنتی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/تخم-گشنیز-و-چاقی-تقویت-عمومی-بدن/"><img class="alignnone wp-image-142965 size-full" title="تخم گشنیز و چاقی , گشنیز و چاقی , تخم گشنیز , تقویت عمومی بدن" src="http://img.bisms.ir/2018/02/%D8%AA%D8%AE%D9%85-%DA%AF%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-1.jpg" alt="تخم گشنیز و چاقی , گشنیز و چاقی , تخم گشنیز , تقویت عمومی بدن" width="360" height="227"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">&nbsp;برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/itching-night-itching" title="خارش پوست" target="_blank" class="csslink">خارش پوست</a> آب گشنیز را با عرق <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/chicory" title="کاسنی" target="_blank" class="csslink">کاسنی</a> مخلوط کرده به پوست بمالید. برای سوزش و سختی ادرار آب گشنیز 4 قاشق همراه یک لیوان عرق <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tribulus-terrestris" title="خارخاسک" target="_blank" class="csslink">خارخاسک</a> یا خارشتری استفاده شود. برای شب ادراری کمی گشنیز همراه شکر میل شود. برای اوره خون یک قاشق <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tea" title="چای" target="_blank" class="csslink">چای</a>‎خوری تخم گشنیز با یک سوم استکان آبغوره خیسانده سپس مخلوط با آب میل شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/تخم-گشنیز-و-چاقی-تقویت-عمومی-بدن/">تخم گشنیز</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/apricot" title="زردآلو" target="_blank" class="csslink">زردآلو</a> به علت داشتن آهن ، مس ، فسفر و … بسیار مفید است سعی کنید حتما این میوه خوشمزه رو تو دستور رژیمتون قرار بدید. <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/grape" title="انگور" target="_blank" class="csslink">انگور</a> ، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/raisin" title="کشمش" target="_blank" class="csslink">کشمش</a> ، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/date" title="خرما" target="_blank" class="csslink">خرما</a> ، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/common-fig" title="انجیر" target="_blank" class="csslink">انجیر</a> ، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/white-mulberry" title="توت" target="_blank" class="csslink">توت</a>، پنیر ،<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/honey" title="عسل" target="_blank" class="csslink">عسل</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sisymbrium-irio-properties" title="خاکشیر" target="_blank" class="csslink">خاکشیر</a> مواد غذایی بسیار مفیدی هستند که باید در وعده صبحانه خورده شوند . دقت کنید که خوردن این مواد در شب باعث لاغری می شود. <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/strawberry" title="توت فرنگی" target="_blank" class="csslink">توت فرنگی</a> منبع غنی از ید است و باعث چاقی می وشد. خوردن مغز <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/pistachio" title="پسته" target="_blank" class="csslink">پسته</a> افراد لاغر را چاق می کند. اگر میخواهید چاق شوید حتما در وعده صبحانه آب <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/carrot" title="هویج" target="_blank" class="csslink">هویج</a> را قرار دهید دقت کنید که خوردن هویج خام به صورت همه روزه باعث لاغری میشود . همچنین جهت <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c/" title="درمان لاغری" target="_blank" class="csslink">درمان لاغری</a> و چاق شدن هر روز 50 گرم <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sesame" title="کنجد" target="_blank" class="csslink">کنجد</a> را با مقداری مغز <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/almond" title="بادام" target="_blank" class="csslink">بادام</a> کمی شکر مخلوط کنید و بسابید و با یک عدد <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/egg" title="تخم مرغ" target="_blank" class="csslink">تخم مرغ</a> آب پز کامل مخلوط کرده و میل نمایید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/about-dyspepsia" title="سوءهاضمه" target="_blank" class="csslink">سوءهاضمه</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/bloat" title="نفخ" target="_blank" class="csslink">نفخ</a> از دم کرده تخم گشنیز استفاده شود. برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-sinusitis-treated-and-how" title="سینوزیت" target="_blank" class="csslink">سینوزیت</a> 5 گرم تخم گشنیز در 300 سی‎سی آب جوشانده صاف نموده استنشاق نمایید. جهت درمان ورم رگ بیضه گشنیز تازه + عسل + <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/olive-oil" title="روغن زیتون" target="_blank" class="csslink">روغن زیتون</a> مخلوط نموده به صورت ضماد بگذارید. برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/eczema" title="درمان اگزما" target="_blank" class="csslink">درمان اگزما</a> آش آبغوره که در آن گشنیز و برگ <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/beetroot" title="چغندر" target="_blank" class="csslink">چغندر</a> باشد مؤثر است. برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%B9" title="تشنج" target="_blank" class="csslink">تشنج</a> 5 گرم گشنیز در 150 سی‎سی آب دم کرده به 3 نوبت بنوشید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/تخم-گشنیز-و-چاقی-تقویت-عمومی-بدن/">تقویت عمومی بدن</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تخم گشنیز را پودر کنید و به نسبت مساوی با شکر یا عسل مخلوط کنید و بخورید. <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/walnut" title="گردو" target="_blank" class="csslink">گردو</a> را با عسل مخلوط کنید یا مربای گردو درست کنید این کار تاثیر زیادی در چاق شدن افراد دارد. هر روز صبح عسل و کره میل کنید ، یک عدد زرده تخم مرغ را با یک قاشق عسل و شیر مخلوط کنید و هر روز صبح یک لیوان از این معجون میل کنید. <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fennel" title="رازیانه" target="_blank" class="csslink">رازیانه</a>، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/carum-copticum" title="زنیان" target="_blank" class="csslink">زنیان</a>، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/caraway" title="زیره سیاه" target="_blank" class="csslink">زیره سیاه</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cumin" title="زیره سبز" target="_blank" class="csslink">زیره سبز</a>&nbsp; کلیه مواد را با هم مخلوط کنید و بگذارید که دم بکشد بعد مواد را بکوبید تا حدی که به صورت نیم کوب در بیاید و میل کنید.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/تخم-گشنیز-و-چاقی-تقویت-عمومی-بدن/">تخم گشنیز و چاقی</a></strong></span></h1> </div> text/html 2018-02-16T16:40:29+01:00 partoapp.ir اسماعیل معینی شعر در مورد کودکی http://partoapp.ir/post/2 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کودکی">شعر در مورد کودکی</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد کودکی,شعری در مورد کودکی,شعر در مورد کودک,شعر در مورد کودکان کار,شعر در مورد کودک درون,شعر در مورد کودکان سرطانی,شعر در مورد کودکان فقیر,شعر در مورد کودکان خیابانی,شعر در مورد کودکان استثنایی,شعر در مورد کودکان بی سرپرست,شعری در مورد كودكی,شعری در مورد کودکان کار,شعری در مورد کودک,شعری در مورد کودکان,شعری در مورد کودکان سرطانی,شعری در مورد دوران کودکی,شعری در مورد خاطرات کودکی,شعر در مورد کودکان جنگ,شعر در مورد کودک کار,شعر درباره کودکان کار,شعر درباره كودكان كار,شعر نو در مورد کودکان کار,شعر در باره ی کودکان کار,شعر زیبا درمورد کودکان کار,شعری درباره کودکان کار,شعر نو درباره کودکان کار,شعر درباره کودک درون,شعری در مورد کودک درون,شعر در مورد کودک درون من,شعر درباره کودکان سرطانی,شعر در مورد کودک سرطانی,شعر درباره کودکان فقیر,شعری در مورد کودکان فقیر,شعری در مورد کودک فقیر,شعری در باره کودکان فقیر,شعر درمورد کودک فقیر,شعر درباره کودکان خیابانی,شعری درباره کودکان خیابانی,شعری درمورد کودکان خیابانی,شعری در مورد کودکان استثنایی,شعر درباره کودکان استثنایی,شعر درباره کودکان بی سرپرست,شعری در مورد کودکان بی سرپرست,شعر کودکی,شعر کودکی من,شعر کودکان سرزمین من,شعر کودکانه من بچه شیعه هستم,شعر کودک من,شعر کودکانه منم بچه مسلمان,شعر کودکانه منظومه شمسی,شعر کودکانه من یه گلم,شعر كودكانه من بچه شیعه هستم,شعر کودکانه من دخترم,شعر کودکانه من یه پرندم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><img class="alignnone wp-image-120588 size-full" title="شعر در مورد کودکی" src="http://img.bisms.ir//2017/08/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کودکی.jpg" alt="شعر در مورد کودکی" width="400" height="400"></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/"><strong>اشعار زیبا</strong></a></span> را در مورد کودکی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید<span id="more-64192"></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">باد بازیگوش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بادبادک را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بادبادک</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دست کودک را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هر طرف می بُرد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کودکی هایم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با نخی نازک به دست باد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آویزان!</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/father-about-poems/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کودکی">شعر در مورد کودکی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کجاست آن دیوار کودکی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که آسان همه غمها را به او بسپرم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">و شادمانه دوباره متولد&nbsp; شوم؟</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1/" rel="شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کودکی">شعری در مورد کودکی</a></strong></span></h3> <div id="postbody" style="text-align: center;"> <p dir="rtl"><span style="color: #0000ff;">کاش میشد بچگی را زنده کرد</span></p> <p dir="rtl"><span style="color: #0000ff;">کودکی شد، کودکانه گریه کرد</span></p> <p dir="rtl"><span style="color: #0000ff;">شعر ” قهر قهر تا قیامت” را سرود</span></p> <p dir="rtl"><span style="color: #0000ff;">آن قیامت، که دمی بیش نبود</span></p> <p dir="rtl"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%ac%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c" title="فاصله" target="_blank" class="csslink">فاصله</a> با کودکی هامان چه کرد ؟</span></p> <p dir="rtl"><span style="color: #0000ff;">کاش میشد ، بچگانه خنده کرد<span lang="EN"> …</span></span></p> <p><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست" width="380" height="20"></a></p> </div> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کودکی">شعر در مورد کودک</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گاهـــــی ” دلت ” …</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از سن و ســـــالت مـــــی گیرد … !!! میخواهـــــی ” کودک ” باشـــــی …..!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کودکــــی که …</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به هر بهـــــانه ای …</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به ” آغــــــــوشِ ” غمخواری ……</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پنــــــاه می برد !!!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">و …</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آســـــوده ” اشک ” مـــــی ریزد !!!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هـــــــــی … ؛</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بزرگ ک باشــــی …</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بایـــــــد … :</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">” بغض هـــــــای ” زیادی را …</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">” بی صـــــدا ” دفن کنــــــی …..!!</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کودکی">شعر در مورد کودکان کار</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هیچ دوره ای جای خودش نبود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کودک بودم،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">می گفتند: تا کی می خواهی کودک بمانی،بزرگ شو!</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جوان شدم،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گفتند: سعی کن ،کودکِ درونت را زنده نگاه داری!!</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">و من </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همیشه تشنه ی کودکی ماندم.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هیچ دوره ای جای خودش نبود</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کودکی">شعر در مورد کودک درون</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مثل پدری که پول ندارد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">و به زور دست بچه اش را گرفته</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">و از جلوی اسباب بازی فروشی …</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کشان کشان درور می کند….</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">روزگار هم دستم را گرفته</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">و مرا از بچگیم دور می کند…</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دستم را ول کن…</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">من بچگیم را می خواهم…</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کودکی">شعر در مورد کودکان سرطانی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span dir="rtl">بزرﮒ ﮐﻪ ﻣﯿﺸــــﻮﯼ</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span dir="rtl">ﻏُﺼـﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺯﻭﺩﺗـﺮ ﺍﺯ</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span dir="rtl">ﺧـﻮﺩﺕ</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span dir="rtl">ﻗـَﺪ ﻣﯽ ﮐِﺸــﻨﺪ …</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span dir="rtl">ﺩَﺭﺩ ﻫـﺎﯾﺖ ﻧــﯿﺰ…</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span dir="rtl">ﻏــﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﻟﺒﺨــﻨﺪﻫـﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻟﺒــﻮﻡ ﮐـﻮﺩﮐــﯽ ﺍﺕ …</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span dir="rtl">ﺟــﺎ ﮔــُﺬﺍﺷﺘــﯽ…</span></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کودکی">شعر در مورد کودکان فقیر</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span dir="rtl">رســیــدن بـــه راســتـی و درســتــی ،</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span dir="rtl">چــنـدان ســخت و پـیـچـیـده نـــیـست . .</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span dir="rtl">فـقــط کـــافــیـست کـــمـی بـه خلق و خــــوی کــــودکـی بـــرگـــردیـم . . !</span></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d8%b4%d9%82/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کودکی">شعر در مورد کودکان خیابانی</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span dir="rtl">خیــــلی تنــــــــد رفــــت!</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span dir="rtl">کـــــودکــــی هــــایــم ، بـــا آن سه چرخـــــه قراضــــه اش</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span dir="rtl">کــــاش همیـــــشه پنچـــــر می مــــاند . .</span></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%84/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کودکی">شعر در مورد کودکان استثنایی</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span dir="rtl">هوس سرک کشیدن به دنیای کودکی ام را دارم …</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span dir="rtl">قهرهای الکی … دوستیهای واقعی</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span dir="rtl">مشکلات کوچک و قلبی بزرگ ….</span></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a8-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کودکی">شعر در مورد کودکان بی سرپرست</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همبازیه کودکی هایم</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بیا چشمهایمان راببندیم</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">و برویم به روزهای</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سقف های کاه گلی</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">من از اسارت این سنگهای بی <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87" title="احساس" target="_blank" class="csslink">احساس</a> می ترسم …</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دست مرا بگیر</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">و</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ببر به روزهای چکمه های پلاستیکی</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همان هایی که شیرینی پوشیدنشان را</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هیچ جای دنیا نخواهم یافت…….</span></p> text/html 2018-02-15T04:12:40+01:00 partoapp.ir اسماعیل معینی خواص و عوارض گل محمدی در بارداری و برای زن حامله http://partoapp.ir/post/1 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>خواص و عوارض <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-عوارض-گل-محمدی-بارداری/">گل محمدی در بارداری</a> و برای زن حامله</strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>خواص و عوارض <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/" title="گل محمدی در بارداری" target="_blank" class="csslink">گل محمدی در بارداری</a> و برای زن حامله در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="بارداری" target="_blank" class="csslink">بارداری</a> در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/"><img class="alignnone wp-image-139928 size-full" title="گل محمدی در بارداری , گل محمدی در بارداری , مصرف گل محمدی در بارداری , خوردن گل محمدی در بارداری" src="http://img.bisms.ir/2018/02/گل-محمدی-در-بارداری-1.jpg" alt="گل محمدی در بارداری , گل محمدی در بارداری , مصرف گل محمدی در بارداری , خوردن گل محمدی در بارداری" width="360" height="271"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a> به خواص و عوارض <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/mohammadi" title="گل محمدی" target="_blank" class="csslink">گل محمدی</a> در بارداری و برای زن حامله می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">دمنوش گل محمدی برای زنان باردار مضر است و باعث <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/abortion" title="سقط جنین" target="_blank" class="csslink">سقط جنین</a> می شود. دمنوش گل محمدی خواصی از جمله تنظیم <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/menstruation" title="قاعدگی" target="_blank" class="csslink">قاعدگی</a>،کاهش حرارت زائد بدن،آرامبخش و تنظیم کننده ی ادرار دارد</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-عوارض-گل-محمدی-بارداری/">گل محمدی در بارداری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آیا می دانید که٬ استفاده از گل محمدی دارای فوایدی اعجاب آور است؟ خواص و مضرات استفاده از گل محمدی کدامند؟ گل محمدی در ایران معمولا در مکان های مرتفع و خشک کشت می شود. طبع این گیاه معتدل بوده و از مهمترین خواص ان می توان به ضد <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/stress" title="استرس" target="_blank" class="csslink">استرس</a> و ضد <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/depression" title="افسردگی" target="_blank" class="csslink">افسردگی</a> بودن اشاره کرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>خواص و عوارض گل محمدی در بارداری و برای زن حامله</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-عوارض-گل-محمدی-بارداری/"><img class="alignnone wp-image-139929 size-full" title="گل محمدی در بارداری , گل محمدی در بارداری , مصرف گل محمدی در بارداری , خوردن گل محمدی در بارداری" src="http://img.bisms.ir/2018/02/%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-2.jpg" alt="گل محمدی در بارداری , گل محمدی در بارداری , مصرف گل محمدی در بارداری , خوردن گل محمدی در بارداری" width="360" height="299"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">گل محمدی یا گل گلاب با نام علمی Rosa damascena درختچه ای است خزندار ( Decideous ). گل محمدی از دیرباز در ایران کشت می‌شده‌ است و قسمت قابل مصرف آن گلبرگ است. ماده ٔ مؤثره ٔ آن تانن و موارد استعمال آن غرغره قابض، غرغره بورات دو سدیم است. گل سرخ. گل سوری. یک قسم از گل سرخ است. در اصفهان و کاشان از آن گلاب می‌گیرند و بعضی آنرا هم تقطیر می‌نمایند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-عوارض-گل-محمدی-بارداری/">گل محمدی در بارداری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خواص دارویی گل محمدی از گل محمدی بصورت <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tea" title="چای" target="_blank" class="csslink">چای</a>، گلاب،‌ادویه، مربا،‌ عطر،‌ شیرینیجات و … استفاده می شود و در حالت های اسانس،‌ضماد، روغن و … میتوان از خواص آن بهره مند شد. از جمله خواص دارویی گل محمدی می توان به موراد ذیل اشاده کرد : 1- کاهش دردهای رماتیسمی 2- مفید برای بیمتری های قلبی 3- درمان ناراحتی گوارشی 4- تقویت کننده کبد و کیسه صفرا 5- مقوی روح و نشاط اور 6- پایین آورنده <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fever" title="تب" target="_blank" class="csslink">تب</a></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>خواص و عوارض گل محمدی در بارداری و برای زن حامله</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-عوارض-گل-محمدی-بارداری/"><img class="alignnone wp-image-139930 size-full" title="گل محمدی در بارداری , گل محمدی در بارداری , مصرف گل محمدی در بارداری , خوردن گل محمدی در بارداری" src="http://img.bisms.ir/2018/02/%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-3.jpg" alt="گل محمدی در بارداری , گل محمدی در بارداری , مصرف گل محمدی در بارداری , خوردن گل محمدی در بارداری" width="360" height="225"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">دم کرده‌ی گلبرگ‌ها گل محمدی به مقداری که در بالا شرح دادیم، برای کسانی که معده‌شان ضعیف و همچنین کسانی که مزاجا ضعیف هستند و نمی‌توانند در مقابل معالجات سخت و طولانی مقاومت کنند مفید است و مصرف آن تجویز شده است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-عوارض-گل-محمدی-بارداری/">مصرف گل محمدی در بارداری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مضرات گل محمدی : استفاده از دم نوش گل محمدی برای خانم های باردار مضر بوده و باعث سقط جنین می شود. همچنین استفاده زیاد از آن موجب سفیدی مو و تشنگی می شود. چای گل سرخ : یکی از روش های مصرف گل سرخ دمنوش گل محمدی و یا چای آن میباشد. چای گل سرخ یا همان گل محمدی که نوعی <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/rose" title="گل رز" target="_blank" class="csslink">گل رز</a> میباشد، جهت سم زدایی از بدن بسیار مفید است. همچنین از انجا که چای گل محمدی در رفع مشکلات تنفسی بسیار اثر بخش میباشد لذا به عنوان یک چای خوش طعم در فصل زمستان توصیه میشود. جهت تهیه چای گل محمدی میتوانید <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c" title="تنها" target="_blank" class="csslink">تنها</a> چند برگ از گل برگهای گل محمدی را به جای خود اضافه کنید و جهت شیرین کرن آن میتوانید از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/honey" title="عسل" target="_blank" class="csslink">عسل</a> و یا عصاره استویا استفاده کنید.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-عوارض-گل-محمدی-بارداری/">گل محمدی در بارداری</a></strong></span></h1> </div>