سیستم جامع مدیریت آنلاین کلینیک

درباره کلینیک؟

کلینیک رادیولوژی دهان، فک و صورت دکتر مرکزی مقدم با بکارگیری دستگاه‌های پیشرفته تصویربرداری دیجیتال، آماده ارائه خدمات تصویربرداری رادیولوژی می باشد.